Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

La constant consciència social i sensibilitat de l’opinió pública han contribuït al fet que la integració i protecció dels més desfavorits resulti un dels principals objectius de la societat actual, juntament amb altres causes com l’impacte ambiental.

Des de Artchitectours apostem des dels nostres inicis per oferir un servei de qualitat ambiental i responsabilitat social.

Treballem des del compromís compartit per tota l’entitat i l’aposta pel desenvolupament sostenible de l’empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i afanys econòmics, socials i ambientals dels nostres grups d’interès.

El nostre objectiu és oferir serveis de qualitat, mitjançant una aliança sostenible integral, amb els nostres clients, les nostres comunitats, els nostres col·laboradors, el nostre medi ambient i els nostres socis.

Com a agència de viatges, treballem per a assegurar-nos que el turisme té un impacte mínim sobre el medi ambient i que es fomenta la cultura de manera activa i sostenible.

Artchitectours col·labora destinant una donació anual a UNICEF amb la seva iniciativa Pimes Amigues per al programa Multiplica per la Infància.

responsabilidad social corporativa

El director de Artchitectours, Sr. Jordi Puig amb la Vocal del Patronat d’UNICEF Comitè Espanyol, Sra. Anna Folch.

PIMES AMIGUES

Sumant petites col·laboracions, multipliquem els resultats.

El programa Pimes Amigues és una iniciativa que està especialment dissenyada per a la petita i mitjana empresa, les associacions professionals i altres col·lectius del sector privat. El seu objectiu és mobilitzar recursos a favor de l’educació dels nens a Àfrica.

Les entitats que participen en aquesta iniciativa sumen els seus esforços per a multiplicar l’impacte de la seva acció.

Artchitectours col·labora amb UNICEF, la qual cosa suposa assumir com a propis tots els principis ètics i de respecte per a promoure la protecció dels drets del nen, d’ajudar a satisfer les seves necessitats bàsiques i d’augmentar les oportunitats que se’ls ofereixen perquè aconsegueixin plenament les seves potencialitats. Ajuda principalment en zones d’extrema pobresa, a Àfrica i altres latituds del món. Els drets humanitaris són àrees d’acció d’UNICEF i inclouen el desenvolupament de la infantesa, de l’adolescència, i la participació en els patrons de vida, basant-se en l’educació.

Contribuïm en el programa Multiplica per la Infància, una iniciativa d’UNICEF Espanya que facilita la col·laboració de la petita i mitjana empresa, d’associacions professionals i d’altres col·lectius del sector privat en la defensa dels drets de la infància més vulnerable i amb l’objectiu és mobilitzar recursos a favor de l’educació dels nens a Àfrica.

Quin és el destí dels fons?

L’educació representa les esperances, somnis i aspiracions dels nens, les famílies, les comunitats i les nacions de tot el món. És el mitjà més segur per a sortir de la pobresa i un camí fonamental per a comptar amb ciutadans més sans i productius, i societats més sòlides.

Les entitats Multiplica destinen la seva donació a la iniciativa Escoles per a Àfrica.

responsabilidad social corporativa

Escoles per a Àfrica

Escoles per a Africa és una iniciativa fundada en 2004 juntament amb la Fundació Nelson Mandela i la Fundació Peter Krämer per a crear Escoles Amigues de la Infància. Són escoles apropiades per als nens on se’ls proporciona un entorn segur i protector en el qual puguin aprendre i jugar. A més d’oferir una educació de qualitat, les escoles permeten la provisió d’aigua, salut, alimentació i instal·lacions sanitàries, entre altres.

Des de l’inici del programa, més de 30 milions de nens i nenes han pogut estudiar en escoles amigues de la infància amb instal·lacions i materials adequats, professors degudament formats i programes adaptats a totes les seves necessitats. L’accés a una educació de qualitat ha resultat també una peça clau per a molts nens i nenes amb discapacitat, donant forma a un futur que, d’una altra forma, mai haurien aconseguit.

Escoles per a Àfrica ha beneficiat des de 2005 a 28,5 milions de nens en 13 països.

Informació del lloc web del programa multiplica per la infància. Per a més informació clic aquí.